โรคผิวหนัง

ข้อ จำกัด 4 ข้อที่คนที่เป็นโรคหิดควรปฏิบัติตาม

คุณสมบัติที่สำคัญของโรคหิดเป็นโรคผิวหนังปรสิตที่เกิดจากคันหิด ปรสิตเป็นของแมลงแมงและทวีคูณอย่างรวดเร็ว ขนาดของเห็บไม่เกิน 0.4 มม.

อ่านเพิ่มเติม