มะเร็งปอด

อินโฟกราฟิกส์: มะเร็งปอดในอินโดนีเซีย

ตั้งชื่อประเทศที่มีอัตราการเกิดมะเร็งและการตายจากมะเร็งสูงสุดและต่ำที่สุด Text: Yuri Danilov รูปภาพ: nrt24

อ่านเพิ่มเติม