โรคหัวใจ

อาหารสำหรับหัวใจ: มีอะไรที่จะทำให้ "มอเตอร์ไฟ" ทำงานโดยไม่พัง

หลักการทางโภชนาการสมัยใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวปัจจัยสำคัญในการรักษาและป้องกันโรคหัวใจคืออาหารที่มีเหตุผลและสมดุล

อ่านเพิ่มเติม